การเลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับงาน

การเลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับงาน

การเลือกประเภทปลายสว่านสำหรับการเจาะแปเหล็กชนิดต่างๆ
เพื่อความถูกต้องความหนาของเหล็กที่สามารถเจาะได้ แนะนำให้ดูจากข้อมูลทางเทคนิคที่ผู้ผลิตแต่ละราย

การเลือกประเภทปลายสว่านสำหรับการเจาะแปเหล็กชนิดต่างๆ

เพื่อความถูกต้องความหนาของเหล็กที่สามารถเจาะได้ แนะนำให้ดูจากข้อมูลทางเทคนิคที่ผู้ผลิตแต่ละราย

โดยปกติแล้ว ในท้องตลาดจะออกแบบสกรูยึดแปเหล็กให้สามารถเจาะเหล็กได้หนาไม่เกิน 6 มม (แนะนำให้เจาะที่ 3.5 มม เท่าความหนาแปตัว C ที่มีขายอยู่ในท้องตลาด) จึงมีขนาดความยาวปลายสว่านจะยาวอยู่ที่ 6 - 8.5 มิลลิเมตร

แต่หากเหล็กแปที่เจาะไม่ใช่เหล็กแปตัว C แต่เป็นเหล็กรูปพรรณ จะต้องใช้สกรูอีกรุ่นที่เรียกว่า TYPE SERIES 500 ซึ่งจะมีความยาวปลายสว่าน 12.5 มม. สามารถเจาะเหล็กได้หนา 6 - 10 มม.

กรณีเป็นแปไม้ แนะนำให้ใช้ปลายสว่านแบบที่ใช้กับแปไม้

กรณีเป็นการยึดแผ่นบางเข้ากับแผ่นบาง เช่น การยึดแผ่นครอบ แนะนำให้ใช้ปลายสว่านเล็ก

การเลือกความยาวสกรู

หลักการเบื้องต้นที่ต้องทราบก็คือ

  • ถ้าเป็นสกรูเจาะบนแปเหล็ก เกลียวสกรูจะต้องโผล่ออกมาจากแป ไม่น้อยกว่า 3 เกลียว
  • ถ้าเป็นสกรูเจาะบนแปไม้ เกลียวสกรูจะต้องอมอยู่ในเนื้อไม้ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

ตัวอย่าง : แผ่นเมทัลชีทมีสันลอนสูง 29 มิลลิเมตร มีฉนวนหนา 1 นิ้ว แต่เมื่อยุบตัวละเหลือประมาณ 5 มม ควรใช้สกรูความยาวเท่าใด สำหรับการยึดสันลอน

จากรูป ความยาวรวมประมาณ 52-53 มม.
จึงความเลือกใช้สกรูขนาดความยาว 55 มม.

การเลือกขนาดสกรู

สกรูปลายสว่านที่ได้มาตรฐาน มีขนาดที่จำหน่ายอยู่หลักๆ 2 ขนาด คือ GAUGE 10 และ 12 การเลือกว่าจะใช้สกรูขนาดใด ให้พิจารณาที่ความสามารในการรับแรงในการออกแบบเป็นหลัก โดยเฉพาะการรับแรงเฉือนและแรงบิด ทั้งนี้ท่านสามารถดูค่าความสามารถในการรับแรงได้จากข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิต

การเลือกประเภทเกลียวของสกรู

สกรูปลายสว่านที่จำหน่ายในท้องตลาด มีเกลียวให้เลือกอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ
1. เกลียวหยาบ (ความละเอียดของเกลียวอยู่ที่ 12-16 TPI)
เหมาะสำหรับการเจาะเหล็กหนาไม่มาก โดยเกลียวสกรูจะทำหน้าที่ยึดเหล็กเอาไว้ เป็นลักษณะการรับแรงถอดที่เรียกว่า SCREW HOLDING STEEL

2. เกลียวละเอียด (ความละเอียดของเกลียวอยู่ที่ 24 TPI)
เหมาะสำหรับการเจาะเหล็กหนาๆ โดยเกลียวสกรูจะอมเข้าไปอยู่ในเนื้อควาหนาของเหล็ก เป็นลักษณะการรับแรงถอดที่เรียกว่า STEEL HOLDING SCREW

อุปกรณ์ และข้อกำหนดในการเจาะด้วยสกรูปลายสว่าน